პაკეტები იურიდიული პირებისთვის

მინი

2 მბ/წმ

20 ლარი
ინსტალაცია
50 ლარი
ეკონომი

4 მბ/წმ

25 ლარი
ინსტალაცია
25 ლარი
სტანდარტი

6 მბ/წმ

30 ლარი
ინსტალაცია
25 ლარი
პრემიუმი

8 მბ/წმ

35 ლარი
ინსტალაცია
25 ლარი
ტურბო

12 მბ/წმ

40 ლარი
ინსტალაცია
25 ლარი
პაკეტი START SILVER DUAL GOLD
მაქსიმალური სიჩქარე: 4 6 8 10
მინიმალური სიჩქარე: 1.5 3 5 6
ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი სიჩქარე: 3 5 7 8
დაყოვნება: < 500 მილიწამი < 500 მილიწამი < 500 მილიწამი < 500 მილიწამი
დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი: < 5 % < 5 % < 5 % < 5 %
ჯიტერი: < 150 მილიწამი < 150 მილიწამი < 150 მილიწამი < 150 მილიწამი
Start 4 1.5 3 < 500 მილიწამი < 5 % < 150 მილიწამი
Silver 6 4 5 < 500 მილიწამი < 5 % < 150 მილიწამი
DUAL 8 5 7 < 500 მილიწამი < 5 % < 150 მილიწამი
GOLD 10 6 8 < 500 მილიწამი < 5 % < 150 მილიწამი